Wszystkie materiały edukacyjne

21 stycznia 2023

Z dziennika żydowskiej dziewczynki | VR w edukacji

scenariusze

Książka za zniszczoną, starą okładką.

Dziennik Anne Frank uważany jest za jedno z najważniejszych świadectw Holokaustu. Historia Anne, dziewczynki, której marzenia, plany i pragnienia zostały brutalnie przerwane przez wojnę i śmierć w obozie koncentracyjnym, uświadamiają nam, do jakich strasznych konsekwencji może doprowadzić rasizm i prześladowanie ludzi ze względu na ich pochodzenie.

Na zajęciach uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę detektywów i detektywek, którzy będą mieli za zadanie odnaleźć zaginione fragmenty dziennika Anny Frank. Postawione przed nimi misje mają uświadomić im, z czym musieli się zmierzyć ukrywający się w czasie II wojny światowej Żydzi.

Scenariusz przeznaczony dla osób w wieku 13 +
Czas trwania: 90 minut

Uczestnik/uczestniczka:

  • poszerza swoją wiedzę na temat funkcjonowania Żydów w czasie II wojny światowej,
  • wie, jakie konsekwencje może pociągać za sobą dyskryminacja ze względu na pochodzenie lub narodowość,
  • ćwiczy umiejętność pracy w grupie,
  • uczy się poruszać w świecie VR i poznaje nowe aplikacje,
  • rozwija empatię.

Autorka scenariusza:

Monika Czapka – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS. Na co dzień zajmuje się wolontariatem i działalnością edukacyjno-animatorską w Domu Słów w Lublinie. Wiceprezes zarządu w Fundacji „5Medium”. Koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych. Prowadząca warsztaty z zakresu nowych mediów, rękodzieła oraz tradycyjnych technik fotograficznych. Laureatka nagrody Żurawie Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii Animator Kultury.

Tekst: Monika Czapka
Koordynacja: Magdalena Łasisz
Korekta: Anna Hawryluk
Grafika i skład: Anna Wuls

Scenariusz dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0
Scenariusz powstał w ramach projektu „Edukacyjny wymiar VR w Pracowniach Orange” we współpracy z Fundacją Orange.

Projekt realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Materiały do pobrania

Scenariusz_Z dziennika żydowskiej dziewczynki

Załącznik_1_Misje i fragmenty tekstów dla grup

Załącznik_2_Wskazówki do misji dla prowadzącego_prowadzącej