Wszystkie materiały edukacyjne

21 września 2023

Czym ładujesz swój telefon?

scenariusze

Osoba odśnieżająca ekrany.

Coraz bardziej powszechne są odnawialne źródła energii i technologie, które pozwalają zużywać mniej prądu. Równocześnie nasze zapotrzebowanie na energię stale rośnie, również w wyniku korzystania z sieci dłużej i częściej. Podczas tych zajęć dowiemy się, skąd pochodzi prąd do zasilania cyfrowych urządzeń. Czym są odnawialne źródła energii i jak możemy oszczędzać prąd z pomocą naszych ulubionych gadżetów?

Przedział wiekowy: 10-14 lat

Czas: 45 minut

Efekty zajęć:

  • Wiedzieć, jak rośnie zapotrzebowanie na energię w związku z korzystaniem z narzędzi cyfrowych.
  • Znać najpopularniejsze rodzaje odnawialnych źródeł energii.
  • Znać sposoby na ograniczanie zużycia energii przez urządzenia używane na co dzień.

Materiały do pobrania

Czym ładujesz swój telefon?

Załącznik do scenariusza - Czym ładujesz swój telefon