Wszystkie materiały edukacyjne

21 września 2023

Ślad węglowy Twojej ulubionej strony internetowej

scenariusze

Laptopy stojące na stole.

Każde wyszukiwanie w sieci, wysłany mail, oglądane strony WWW i wideo zużywają energię. Kiedy pomnożymy te ilości przez to, ile osób na świecie korzysta z sieci codziennie, zobaczymy, że zużycie energii przez Internet odpowiada za ok. 1,8-2,8% globalnych emisji dwutlenku węgla22. To tyle samo23 lub więcej niż przemysł lotniczy. Podczas tych zajęć dowiesz się, jak wiele energii zużywają strony internetowe – i dlaczego.

Przedział wiekowy: 10-14 lat

Czas: 30-45 minut

Efekty zajęć:

  • Poznać termin: cyfrowy ślad węglowy.
  • Wiedzieć, w jaki sposób korzystanie ze stron i usług cyfrowych wpływa na klimat i środowisko.
  • Stosować proste sposoby ograniczania wpływu korzystania z sieci na klimat i środowisko.

Materiały do pobrania

Ślad węglowy Twojej ulubionej strony internetowej - scenariusz