Wszystkie materiały edukacyjne

1 listopada 2022

Od papieru do piksela – kreatywne kartki świąteczne

scenariusze

Zdjęcie. Kartki, bombki, nożyczki leżą na stole.

A gdyby tak powrócić do tradycji papierowych kartek świątecznych? Na zajęciach uczestniczki i uczestnicy poznają historię kartek świątecznych i wykonają własne papierowe pocztówki, następnie przeniosą je do programu graficznego i przetworzą cyfrowo. Rozwiną swoją kreatywność i skonfrontują tradycję z nowoczesnością.

Scenariusz przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku: 10  –12 lat
Czas trwania: 120 minut

Uczestnik/uczestniczka:

  • zdobywa wiedzę na temat tradycji tworzenia i wysyłania kartek świątecznych, 
  • rozwija kreatywność i zdolności manualne,
  • uczy się nowych aplikacji,
  • doskonali kompetencje cyfrowe,
  • integruje się z pozostałymi członkami i członkiniami grupy.

Autorka scenariusza:

Magdalena Łasisz – absolwentka kulturoznawstwa, miedzywydziałowych studiów filozoficzno-historycznych na UMCS oraz podyplomowych studiów muzealniczych na UJ. Przez dziesięć lat związana ze skansenem, obecnie od roku bibliotekarka. W swojej pracy stawia na relacje oraz współpracę. Szczególnie lubi pracę z przedszkolakami. W bibliotece intensywnie działa na rzecz pokonywania barier i upowszechniania kultury wśród dzieci i dorosłych z niepełnosprawościami.

Tekst: Magdalena Łasisz
Koordynacja: Magdalena Łasisz
Korekta: Anna Hawryluk
Skład: Żaneta Pulkowska

Scenariusz dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0.

Scenariusz powstał w ramach projektu „Biuro Programu Pracownie Orange 2022”.

Materiały do pobrania

Od papieru do piksela – kreatywne kartki