Wszystkie materiały edukacyjne

24 grudnia 2022

Jakie to uczucie być niewidomym? | VR w edukacji

scenariusze

Czarne okulary

A gdyby tak na chwilę przenieść się do świata niewidomych? Doświadczyć bliskiego nam otoczenia wszystkimi zmysłami poza wzrokiem? Na zajęciach uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę osoby niewidomej. Poprzez różnorodne zadania uruchomią wybrane zmysły i uświadomią sobie z jakimi barierami na co dzień spotyka się osoba z niepełnosprawnością wzroku.

Scenariusz przeznaczony dla osób w wieku 13 +
Czas trwania: 60 minut

Uczestnik/uczestniczka:

  • zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych,
  • ćwiczy zmysły: słuchu, dotyku, węchu i smaku,
  • uczy się poruszać w świecie VR i poznaje nowe aplikacje,
  • rozwija empatię.

Autorka scenariusza:

Monika Czapka – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS. Na co dzień zajmuje się wolontariatem i działalnością edukacyjno-animatorską w Domu Słów w Lublinie. Wiceprezes zarządu w Fundacji „5Medium”. Koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych. Prowadząca warsztaty z zakresu nowych mediów, rękodzieła oraz tradycyjnych technik fotograficznych. Laureatka nagrody Żurawie Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii Animator Kultury.

Tekst: Monika Czapka
Koordynacja: Magdalena Łasisz
Korekta: Anna Hawryluk
Grafika i skład: Anna Wuls

Scenariusz dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0
Scenariusz powstał w ramach projektu „Edukacyjny wymiar VR w Pracowniach Orange” we współpracy z Fundacją Orange.

Projekt realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Materiały do pobrania

Scenariusz Jakie_to_uczucie_być_niewidomym

Załącznik 5 Niewidomi nie gryzą wiedza w pigułce

Załączniki 1-4 Karty pracy