Wszystkie materiały edukacyjne

21 stycznia 2023

Gra w kości 3D… czyli poznaj ciało człowieka | VR w edukacji

scenariusze

Szkice wykonane ołówkiem przedstawiające układ kostny człowieka.

Nauka anatomii człowieka w wirtualnej rzeczywistości, dzięki interaktywnej aplikacji, staje się wspaniałą przygodą! Możesz samodzielnie zgłębiać wiedzę na temat budowy ludzkiego ciała, nie bazując na podręczniku.

Dzięki gamifikacji nauki doświadczenie jest stymulujące, angażujące i jednocześnie zabawne.

Scenariusz przeznaczony dla osób w wieku 13 +
Czas trwania: 60 minut

Uczestnik/uczestniczka:

  • ćwiczy kreatywność i myślenie wizualne,
  • rozwija swoje kompetencje cyfrowe,
  • zna budowę szkieletu człowieka,
  • zna kluczowe pojęcia anatomiczne,
  • potrafi stworzyć quiz w aplikacji Kahoot,
  • potrafi zidentyfikować oraz nazwać kości szkieletowe człowieka.

Autorka scenariusza:

Michalina Ignaciuk – pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów i uczennic ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli/nauczycielek. Wykorzystuje w terapii nowoczesne technologie, w tym wirtualną rzeczywistość. Finalistka I edycji konkursu Nauczyciel Jutr@ 2021. Autorka edukacyjnego kanału na YouTube: Pedagog Michalina.

Tekst: Michalina Ignaciuk
Koordynacja: Magdalena Łasisz
Korekta: Anna Hawryluk
Grafika i skład: Anna Wuls

Scenariusz dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0
Scenariusz powstał w ramach projektu „Edukacyjny wymiar VR w Pracowniach Orange” we współpracy z Fundacją Orange.

Projekt realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Materiały do pobrania

Scenariusz_Gra w kości 3D… czyli poznaj cziało człowieka

Karta pracy_Układ kostny człowieka