Wszystkie materiały edukacyjne

21 września 2023

Cyfrowa sala zasilana energią słoneczną – czy to możliwe?

scenariusze

Sala lekcyjna.

Czy byłoby możliwe zasilanie wszystkiego w naszej sali za pomocą energii słonecznej? W ramach zajęć uczestnicy i uczestniczki będą badać i projektować system zasilania energią słoneczną dla mini sali lekcyjnej, która mogłaby być używana w sytuacji klęski żywiołowej lub braku stałego dostępu do prądu.

Przedział wiekowy: 11-14 lat

Czas: 1 godzina

Efekty zajęć:

  • Wiedzieć, jakie sprzęty w naszym otoczeniu potrzebują energii
  • Rozumieć sytuacje, w których może brakować energii
  • Rozumieć sytuacje, w których musimy ograniczać zużycie energii przez urządzenia cyfrowe w naszym otoczeniu
  • Potrafić przeliczyć zużycie energii przez proste urządzenia elektryczne.

Materiały do pobrania

Cyfrowa sala zasilana energią słoneczną - scenariusz