Wszystkie materiały edukacyjne

30 maja 2022

Przybornik – 8 scenariuszy jak rozmawiać o zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach

publikacje

Przybornik - okładka

„Przybornik” to 8 scenariuszy o tym jak przygotować i przeprowadzić projekt edukacyjny w tematyce zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem nowych technologii.

Teksty: Monika Czapka, Agnieszka Jarmuł, Małgorzata Kruszyńska, Katarzyna Lipska
Korekta: Urszula Dobrzańska
Grafika: Żaneta Strawiak-Pulkowska
Zdjęcia: Paweł Jusyn, Kinga Liwak

Materiały do pobrania

Przybornik