Wszystkie materiały edukacyjne

11 maja 2023

Jak zmniejszać ryzyko cyberprzemocy wśród uczniów? – wskazówki dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

publikacje

Dwie przytulone postacie. nad nimi krążą emotikony

Jeśli w swoich działaniach spotykacie się z problem cyberprzemocy wśród swoich podopiecznych lub obawiacie się, że takie problemy mogą się pojawić – gorąco zachęcam Was do skorzystania z broszury Jak zmniejszać ryzyko cyberprzemocy wśród uczniów? – wskazówki dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowaliśmy ją we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (materiał przygotowany został w dwóch wersjach, dla dzieci młodszych oraz starszych – od 13 r.ż.)

Znajdziecie w niej praktyczne porady i pomysły do zastosowania w pracy z młodymi ludźmi oraz przykłady, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o cyberprzemocy, jak eliminować jej pierwsze symptomy i wszelkie zagrożenia z nią związane. Dowiecie się też, dlaczego ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy odgrywa rozwijanie empatii u młodych osób, rozumienia emocji (własnych oraz innych osób) oraz budowanie otwartości na różnorodność.

Z badań Nastolatki 3.0, przeprowadzonych przez NASK w 2020 roku, wynika, że co 5 nastolatek doświadczył przemocy w intenecie. Problem wiąże się przede wszystkim z zastraszaniem, nękaniem, szantażowaniem, publikowaniem kompromitujących treści oraz wykluczeniem z grupy. Eksperci sugerują jednocześnie, jak ważna jest profilaktyka. To właśnie działania wspierające dzieci i młodzież i edukujące je na temat cyberprzemocy, mogą mieć istotny wpływ na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.

Materiały do pobrania

Jak radzić sobie z cyberprzemocą wśród uczniów (dla starszych uczniów)

Jak radzić sobie z cyberprzemocą wśród uczniów (dla młodszych uczniów)