Aktualności

30 kwietnia 2023

Ekogranty – czekamy na Wasze pomysły!

aktualności

Kolorowe literki zawieszone na sznurkach między drzewami, tworzą słowo: BUCH.

Liderzy, Liderki Pracowni Orange ogłaszamy nabór wniosków na realizację działań w ramach konkursu „Ekogranty”. 

Cele Programu grantowego to:

  • Realizacja projektów mających na celu rozwój wiedzy mieszkańców i mieszkanek w zakresie ekologii oraz wykorzystanie jej w działaniach praktycznych.
  • Realizacja projektów mających na celu praktyczne pokazanie możliwości wykorzystywania nowych technologii jako narzędzia pomagającemu w szerzeniu wiedzy o ekologii oraz dbaniu o nią.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 30.04.2023 do 21.05.2023 roku drogą mailową na adres koordynatorki Programu grantowego (info@pracownieorange.pl). Pracownia Orange może złożyć JEDEN wniosek na max. 3 000 zł 

Formularz wniosku 
Regulamin konkursu
Wzór sprawozdania

Kilka ważnych informacji: 

  1. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 30.04.2023 do 21.05.2023 roku. 
  2. Ocena wniosków zostanie przeprowadzona przez Komisję Grantową, po zakończeniu naboru, w terminie do 29.05.2023 roku.
  3. Projekty zgłoszone do Programu grantowego mogą być realizowane od dnia podpisania umowy przez Organizatora z Wnioskodawcą i muszą zostać zakończone najpóźniej do 30 września 2023 r. Wszelkie koszty poniesione poza tym okresem nie będą kwalifikowane.