Wszystkie materiały edukacyjne

24 grudnia 2022

Wirtualna mapa myśli na temat bezpieczeństwa w internecie | VR w edukacji

scenariusze

Mapa myśli

Mapa myśli to skuteczna technika uczenia się, która została opracowana przez Tony’ego Buzana ponad 50 lat temu. Doskonale przyjęła się w świecie edukacji i jest z powodzeniem stosowana przez ludzi na wszystkich kontynentach! Dzisiejsze zajęcia przeniosą umiejętność tworzenia map myśli na jeszcze wyższy poziom zaangażowania, bo do świata wirtualnej rzeczywistości!

Mapa myśli może być wykorzystana do nauki lub powtórki materiału z dowolnego obszaru: może przydać się do powtórki słownictwa z języka obcego lub uporządkowania wiedzy na temat omawianej lektury. Poniższy scenariusz proponuje stworzenie mapy myśli dotyczącej kwestii bezpieczeństwa w internecie.

Scenariusz przeznaczony dla osób w wieku 13 +
Czas trwania: 60 minut

Uczestnik/uczestniczka:

  • ćwiczy kreatywność i myślenie wizualne,
  • poznaje i doskonali technikę uczenia się – mapę myśli,
  • zdobywa wiedzę na temat bezpieczeństwa w internecie,
  • wie, w jaki sposób sprawdzić czas spędzony przed ekranem (na telefonie),
  • rozwija swoje kompetencje cyfrowe,
  • potrafi współpracować z grupą.

Autorka scenariusza:

Michalina Ignaciuk – pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów i uczennic ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli/nauczycielek. Wykorzystuje w terapii nowoczesne technologie, w tym wirtualną rzeczywistość. Finalistka I edycji konkursu Nauczyciel Jutr@ 2021. Autorka edukacyjnego kanału na YouTube: Pedagog Michalina.

Tekst: Michalina Ignaciuk
Koordynacja: Magdalena Łasisz
Korekta: Anna Hawryluk
Grafika i skład: Anna Wuls

Scenariusz dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0
Scenariusz powstał w ramach projektu „Edukacyjny wymiar VR w Pracowniach Orange” we współpracy z Fundacją Orange.

Projekt realizowany w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Materiały do pobrania

Scenariusz Wirtualna mapa myśli na temat bezpieczeństwa w internecie

Załącznik Bezpieczeństwo w internecie 10 ciekawostek