Wszystkie materiały edukacyjne

14 marca 2023

Scenariusze VR w języku angielskim

scenariusze

Graficzne przedstawienie twarzy chłopca z okularami VR

Wszystkie Pracownie Orange wyposażone w okulary VR zachęcamy do korzystania ze scenariuszy edukacyjnych umożliwiających pokazanie edukacyjnego wymiaru gogli VR. 

Scenariusze przygotowane zostały w języku polskim oraz angielskim. Poniżej możecie znaleźć materiały w języku angielskim, wersja polska znajduje się w zakładce Materiały edukacyjne

Lista scenariuszy: 

  1. What does it feel like to be blind
  2. Stay safe online! A virtual mind map on online safety
  3. Making Christmas symbols in 3D
  4. Chillout zone
  5. A virtual trip into the unknown, or how to explore the world in your Orange Lab
  6. From the diary of a Jewish girl
  7. A trip to the International Space Station
  8. Bones in 3D Learn about the human body
  9. Percussion and other musical instruments – get to know them and have a go!
  10. Full immersion, or an expedition to the bottom of the ocean

 

Materiały do pobrania

What does it feel like to be blind

Appendix 1-4 What does it feel like to be blind

Appendix 5 Blind people won’t bite you! Facts in a nutshell

Stay safe online! A virtual mind map on online safety

Appendix – Online safety

Making Christmas symbols in 3D

Appendix 10 interesting facts about Christmas

Chillout zone

A virtual trip into the unknown, or how to explore the world in your Orange Lab

1. Sheet with landmarks and tourist attractions of Rome

2. Work sheet Place card.

From the diary of a Jewish girl

Appendix 1 Mission descriptions and diary passages for the groups

Appendix 2 Directions for the instructor

A trip to the International Space Station

Appendix 1 International Space Station jigsaw puzzle

Appendix 2 Worksheet How the ISS was constructed

Bones in 3D Learn about the human body

Worksheet The human skeletal system

Percussion and other musical instruments – get to know them and have a go!

Appendix 1 Geometric shapes for group work

Appendix 3 Emoticons for class conclusion

Worksheet – Information about a music band

Full immersion, or an expedition to the bottom of the ocean

Appendix 1 Template starfish and fish

Appendix 2 Labels with names of marine species

Appendix 3 Worksheet Business card