Wszystkie materiały edukacyjne

3 grudnia 2022

Lider/liderka, czyli kto?

scenariusze

Trzy żarówki na kolorowym tle.

Osoby z pokolenia Z i alfa coraz rzadziej chcą podejmować inicjatywę bycia liderem/liderką w różnego rodzaju działaniach. Wynika to często z obawy przed porażką, zbyt niskiej samooceny, niskiego poczucia własnej wartości, obawy przed oceną środowiska, ale też ze strachu przed obarczeniem zbyt dużą odpowiedzialnością, którą trudno będzie młodej osobie udźwignąć. Scenariusz warsztatu ma na celu wskazanie cech liderskich oraz ich wydobycie i wzmocnienie w grupie młodzieży.

Scenariusz przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku: 13  –18 lat
Czas trwania: 160 minut

Uczestnik/uczestniczka:

  • rozpoznaje swoje mocne strony,
  • odkrywa cechy lidera/liderki,
  • poznaje lepiej zespół, 
  • uczy się współpracy.

Autorka scenariusza:

Katarzyna Czubińska – absolwentka filologii polskiej na UAM w Poznaniu, Psychologii Społecznej na SWPS, studiów StART w Warszawskiej Szkole Filmowej, a także podyplomowego dziennikarstwa na UAM. Studentka podyplomowego Projektowania usług na SWPS. Ukończyła intensywny kurs trenerski. Trenerka metod szybkiego czytania i uczenia się, a także mentorka i kierowniczka w kursach internetowych. Ekspertka edukacji na odległość na różnych poziomach. Prowadzi zajęcia, kursy z grupami w różnym wieku, swoje doświadczenie praktycznej pracy z dziećmi, młodzieżą przekłada na pracę z nauczycielami i nauczycielkami, trenerami i trenerkami, edukatorami i edukatorkami. Opracowuje materiały, artykuły metodyczne i edukacyjne dostosowane do pracy stacjonarnej i zdalnej. Autorka m.in. materiałów dla PISF, CEO, Fundacji Generator, Akademii Dokumentalnej, Monolith Films, Forum Film, Cinema City, Helios. Prelegentka filmoznawcza przy akademiach: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Wielkopolskiej Edukacji Medialnej WeDuM, Akademii Filmowej Otwórz Oczy!, Akademii Dokumentalnej, Kino Szkoła, Cinema City. Członkini Zespołu ds. Młodej Widowni SKSiL. Współpracuje z takimi instytucjami jak: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Centrum Cyfrowe, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Muzeum Polin, Fundacja Forum Dialogu. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji filmoznawczej dla nauczycieli Przestrzenie Inspiracji w Lublinie. Koordynatorka sekcji edukacyjnej Festiwalu Filmów – Spotkań NieZwykłych. W 2015 roku otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja młodego widza.

Tekst: Katarzyna Czubińska
Koordynacja: Magdalena Łasisz
Korekta: Anna Hawryluk
Skład: Żaneta Pulkowska

Scenariusz dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0.

Scenariusz powstał w ramach projektu „Biuro Programu Pracownie Orange 2022”.

Materiały do pobrania

Lider/liderka, czyli kto?

Załącznik - karta persony