Aktualności

6 maja 2024

Eko granty – czekamy na Wasze pomysły!

aktualności

Zdjęcie doniczki trzymanej w dłoniach.

Liderzy, Liderki Pracowni Orange ogłaszamy nabór wniosków na realizację działań w ramach konkursu „Ekogranty”.

Cele Programu grantowego to:

Realizacja projektów mających na celu rozwój wiedzy mieszkańców i mieszkanek w zakresie ekologii oraz wykorzystanie jej w działaniach praktycznych. W szczególności realizacja działań, które pomogą wprowadzić stałą zmianę wspierającą klimat.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 06.05.2024 do 31.05.2024 roku drogą mailową na adres koordynatorki Programu grantowego (info@pracownieorange.pl). Pracownia Orange może złożyć JEDEN wniosek na max. 3 000 zł

Formularz wniosku
Regulamin konkursu
Wzór sprawozdania

Kilka ważnych informacji:

  1. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 06.05.2024 do 31.05.2024 roku.
  2. Pracownia, która planuje złożyć wniosek zobowiązana jest do uczestnictwa w szkoleniu inspiracyjnym, którego termin zostanie ogłoszony na platformie, a które odbędzie się między 13 a 26 maja 2024 roku. 
  3. Ocena wniosków zostanie przeprowadzona przez Komisję Grantową, po zakończeniu naboru, w terminie do 11.06.2024 roku.
  4. Projekty zgłoszone do Programu grantowego mogą być realizowane od dnia podpisania umowy przez Organizatora z Wnioskodawcą i muszą zostać zakończone najpóźniej do 30 września 2024 r. Wszelkie koszty poniesione poza tym okresem nie będą kwalifikowane.