Aktualności

4 czerwca 2024

Akcja społeczna w Pracowni Orange „Z sercem uszyte”

aktualności

maszyna do szycia

Zapraszamy do udziału w akcji „Z sercem uszyte”, w ramach której Pracownie Orange mogą starać się o darowiznę w postaci dwóch maszyn do szycia. 

Najważniejsze zasady:

  1. O darowiznę mogą ubiegać się organizacje lub instytucje, przy których działa Pracownia Orange w ramach programu Fundacji Orange. 
  2. Projekt adresowany jest do wszystkich Pracowni Orange, w tym Pracowni posiadających Makerspace, które dotychczas nie otrzymały od Fundacji Orange dotacji na zakup maszyn do szycia lub otrzymały od Fundacji Orange dotację na zakup mniej niż czterech maszyn do szycia.

Pracownia, w ramach otrzymanego wyposażenia, zobowiązuje się do realizacji jednego z działań:

  • zainicjowania i realizacji akcji społecznej lub włączenia się do realizacji akcji społecznej z wykorzystaniem otrzymanych maszyn do szycia. Przebieg i efekty akcji społecznej, powinny zostać opisane na stronie pracownieorange.pl do 31 października 2024 roku.
  • opracowania i realizacji scenariusza zajęć edukacyjnych dla Pracowni Orange z wykorzystaniem maszyn do szycia. Scenariusz powinien być zamieszczony na stronie pracownieorange.pl w zakładce „scenariusze”, a zajęcia w Pracowni zrealizowane na podstawie scenariusza i opisane na stronie w zakładce „aktualności” do 31 października 2024 roku.

Dokumenty: