2024-05-13

Czytanie w Pracowni Orange CKiR Wschowa

Ikona wyzwania Dzieci pozują do zdjęcia z książkami

Pracownie Orange czytają!

Pracownia Orange CKiR Wschowa zaprosiła Bibliotekę Publiczną do wspólnego czytania. W ten sposób chcieliśmy włączyć się do Tygodnia Bibliotek i świętowania Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Był to doskonały sposób na promowanie czytelnictwa i integrację społeczności. Happening czytania książek o robotach, komputerach i technologii brzmi bardzo interesująco i inspirująco dla dzieci. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko rozwijają umiejętności czytelnicze, ale także zachęcają do eksploracji nowych dziedzin wiedzy. Poprzez wspólne odkrywanie świata literatury, dzieci uczą się empatii, rozwijają swój język i zdolności poznawcze. Cieszymy się z tak pozytywnego i wartościowego spotkania!