2024-05-17

Literacka Gra Miejska

Ikona wyzwania zdjęcie młodzieży rozwiązującej zadanie przy tablicy w parku

W dniu 10 maja 2024 r. odbyła się II edycja „Literackiej Gry Miejskiej – Gramy z Patronami!”, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Pracownię Orange w Szprotawie. Wydarzenie było częścią obchodów Tygodnia Bibliotek, a jego celem było włączenie mieszkańców w świętowanie Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek.

Gra miała na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej, zachęcenie do czytania oraz przypomnienie i utrwalenie informacji o polskich pisarzach, patronach literackich roku 2024, wszystko to w atrakcyjnej formie rozrywki.

Zabawa była przednia, a udział szkół podstawowych, ponadpodstawowych, UTW (Uniwersytetu Trzeciego Wieku) oraz PZERiI (Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wzbogacił atmosferę. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników mamy nadzieję, że ta gra wpisze się już na stałe w tradycję Tygodnia Bibliotek.