zamknij

Jabłonna-Majątek

“Działanie na rzecz społeczności lokalnej poprzez włączanie działania mieszkańców”

Otwarcie Pracowni Orange w Czerniejowie

co robimy?

Pracownia Orange w Czerniejowie została otworzona 17 czerwca 2012 r. Od tamtej pory prowadzone były tam zajęcia edukacyjne dla dzieci, których celem było rozwijanie ich umiejętności, talentów oraz wiedzy na różne tematy. Odbywały się tam zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, rajdy i gry terenowe, organizowane były także wydarzenia kulturalne na terenie naszej gminy. W pierwsze nasze wspólne wakacje z naszej oferty skorzystało ponad 90. dzieci z terenu naszej gminy - wspólnie bawiąc się i ucząc poprzez organizację ognisk, gier terenowych, zajęć manualnych, plastycznych, zawodów sportowych i rajdów rowerowych.

Minęło parę lat i tak o to przenosimy się w rok 2020 gdzie, po latach przerwy w działaniu Pracownia Orange powraca, ale z nową siedzibą. Jesteśmy teraz w Świetlicy gminnej w Jabłonnie-Majątek, gdzie zamierzamy prowadzić szereg działań animacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. A także warsztaty kierowane do dorosłych i seniorów. Chcemy aby działania były organizowane dla społeczności lokalnej, ale żeby to oni sami je inicjowali. Pragniemy aby nasza pracownia tętniła życiem, aby wszyscy czuli się tu dobrze i było to miejsce ciekawych spotkań międzypokoleniowych.