zamknij

Grabowiec

“poszerzanie wiedzy i umiejętności...”

PRACOWNIA ORANGE GRABOWIEC - TURNIEJ W PILKARZYKI

co robimy?

Do programu „Pracownie Orange” przystąpił Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu termin złożenia wymaganych dokumentów mijał 16 marca 2012 roku. Pierwszym punktem złożenia wniosku było zawiązanie grupy inicjatywnej, która powinna składać się z przynajmniej 5 osób (w tym trzy osoby powinny być pełnoletnie). Grupa inicjatywna ma zadanie wypromowania miejscowości oraz współdziałane z pracownią Orange.

Z terenu całego kraju zgłosiło się 750 placówek, około 380 aplikacji kwalifikowało się pozytywnie, następnym etapem było wygranie konkursu, który miał wyłonić 50 najbardziej kreatywnych i oryginalnych zgłoszeń. 

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu jako jedyny w powiecie zamojskim zakwalifikował się do zwycięskiej 50-tki.


ZAKRES MATERIAŁU KONSULTACJI W PRACOWNI ORANGE:

Według poniżej przedstawionych tematów, można uzyskać pomoc w Pracowni Orange. Program obejmuje wiedzę od podstaw obsługi komputera oraz urządzeń mobilnych oraz wiadomości dla użytkowników zaawansowanych.


 • Bezpieczeństwo:
 • Multimedia:
 • Kreatywność przy komputerze:
 • Twórczość:
 • Turystyka:
 • E-Shopping:
 • E-Learning:
 • Obsługa Hardware:
 • Komputer a sport:
 • Integracja za pomocą komputera:
 • Rozrywka:
 • Rozsądne korzystanie z zasobów internetu:

Aktywność

Dominik Kordyś zdobył/a 20 pkt. za dodanie aktualności Muzyczne podsumowanie ferii 2020
Dominik Kordyś zdobył/a medal Bloger
Dominik Kordyś zdobył/a 20 pkt. za dodanie aktualności Promocja ziemi zamojskiej!

Partnerzy