Aktualności

1 lutego 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu

aktualności

Baner z napisem - Dzień Bezpiecznego Internetu 07.02.2023

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

7 lutego odbędzie się Gala DBI 2023 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2023 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym.
 
Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI mogą również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.
 
Jak co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw DBI (ZOBACZ MAPĘ INICJATYW) (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) i zgłaszania ich do końca marca 2023 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl (ZGŁOŚ INICJATYWĘ DBI).

Organizatorzy pierwszego 1000 inicjatyw otrzymają pakiety drukowanych materiałów DBI 2023.  
 
W organizacji lokalnych inicjatyw pomocne będą konspekty lekcji i inne materiały edukacyjne opracowane przez FDDS i NASK (MATERIAŁY EDUKACYJNE).
 
Zaangażowanie w DBI 2023 możliwe jest też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 7 lutego do końca marca 2023 (LEKCJE DBI). 

Lokalni organizatorzy DBI będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2023. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji (REGULAMIN KONKURSU – już wkrótce).

Każda instytucja/osoba, która zarejestruje inicjatywę DBI na stronie DBI.pl ma możliwość wygenerowania elektronicznego zaświadczenia o udziale w DBI 2023 (FORMULARZ).