Aktualności

22 marca 2024

Dotacja na działania społeczne dla Makerspace

aktualności

Trzy żarówki na kolorowym tle.

Mejkerki i Mejkerzy z Pracowni Orange!

Zapraszamy do składania wniosków o dotację na działania społeczne w Waszych makerspace’ach. Aplikować można na dotację do 3 tysięcy złotych, a wydać np. na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania wniosków – 7 kwietnia 2024.

W załączniku:

  • Regulamin
  • Wniosek (prosimy o dokładne wypełnianie wniosku. Ważne – prosimy o dokładne uzupełnienie pól: data, dane osoby/osób składających podpis, pieczątka)
  • Do wniosku należy załączyć – dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa (*jeśli są) oraz – nowość – uzupełniony i podpisany (skan) kwestionariusz compliance. Instytucje załączają Kwestionariusz A; natomiast organizacje pozarządowe Kwestionariusz B.