28 sierpnia 2023

Pracownia Orange w Łańcucie i jej początki.

Ikona wyzwania

Jako Pracownia z pierwszej edycji programu Pracownie Orange z dużą nostalgią wracamy do początków naszej działalności. Zanim przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie powstała Pracownia Orange, w miejscu w którym obecnie się ona mieści znajdowała się czytelnia internetowa „Ikonka”.

Gdy nasz udział w naborze zakończył się sukcesem rozpoczęliśmy intensywne prace remontowe i przygotowania do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla lokalnej społeczności.  Uroczyste otwarcie Pracowni Orange w Łańcucie miało miejsce 30 maja 2012 r. Symboliczną wstęgę przecięli wówczas burmistrz miasta – Stanisław Gwizdak i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Małgorzata Sońska.

Obecnie nasza Pracownia jest miejscem spotkań grup zorganizowanych, zarówno dzieci, młodzieży szkolnej, jak i seniorów. Organizujemy różnorodne warsztaty i zajęcia edukacyjne, jak również umożliwiamy korzystanie z zasobów Pracowni osobom indywidualnym.