Wszystkie pracownie
ilustracja_pracowni

Pracownia Orange Stoczek Łukowski

Dwernickiego, brama za stadionem
21-450 Stoczek Łukowski

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

Kontakt z Pracownią

Piotr Bany

lider

+48 503 028 322

O Pracowni

Zespół pracowni

Pracownia jest centrum aktywności lokalnej oraz miejscem edukacji w zakresie cyfryzacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Organizujemy tu stałe zajęcia z naszymi ekspertami, imprezy i wydarzenia jednorazowe oraz udostępniamy przestrzeń i sprzęt do działania, do pobudzania i rozwijania aktywności lokalnej. Pracownia jest otwarta codziennie w dni robocze od 16 do 19.00 i odpowiada na potrzeby mieszkańców. Cały czas prowadzimy ankiety, wywiady na temat oczekiwań wobec tego miejsca. Raz w tygodniu udostępniamyy pracownię dla potrzeb innych organizacji i grup nieformalnych. Prowadzimy szereg zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, korzystania z nowoczesnych technologii i aplikacji w zarządzaniu swoim czasem, edukacji osób starszych oraz animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Staramy się, żeby pracownia była miejscem spotkań międzypokoleniowych, żeby wzmacniała integrację pomiędzy różnymi grupami wiekowymi.  Żyjemy w specyficznej gminie, która jest małym miasteczkiem, które jest otoczone gminą wiejską. Przez wiele lat obie gminy rywalizowały ze sobą na różnych polach. Pracownia Orange jest miejscem wzajemnej integracji mieszkańców miasta i gminy Stoczek Łukowski. Początkiem wielu wspólnych działań.