Wszystkie materiały edukacyjne

2024-03-11

Dzień Mamy – drukujemy serduszko zawieszkę

scenariusze

Serce namalowane na kartce, zawieszone na sznurku.

Poziom: Zaawansowany Słowa kluczowe: kształty, napis

Scenariusz jest przeznaczony dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, do przeprowadzenia lekcji w maju w okolicach święta Dnia Mamy. W przedstawionym scenariuszu uczniowie będą projektować i drukować zawieszkę w kształcie serca. W zawieszce wykonają otwór i dodadzą napis. Projekt ten może być również wykorzystywany ze starszymi klasami do poznawania podstaw druku 3D.

Klasa: Nauczanie wczesnoszkolne klasy I – III.
Potrzebne materiały: drukarka 3D, komputer z oprogramowaniem, dostęp do Internetu.
Czas realizacji: 2 x 45 minut + czas na wydruk projektu.

Cele lekcji: Uczeń (cele ogólne, dydaktyczne):

 • poznaje na czym polega nowoczesna technologia druku na drukarce 3D,
 • pracuje z modelami trójwymiarowymi,
 • rozwija umiejętności myślenia przestrzennego,
 • uczestniczy w obchodach świąt o charakterze rodzinnym,
 • wykonuje, przy współudziale nauczyciela, drobnych prezentów dla mamy,
 • prezentuje własne umiejętności,
 • wzmacnia rodzinnych więzi uczuciowych.

Uczeń potrafi (cele operacyjne):

 • z pomocą nauczyciela posługiwać się komputerem, włącza programy, wczytuje pliki do programu,
 • z pomocą nauczyciela zaprojektować prosty trójwymiarowy model,
 • opisać, co to są warstwy wydruku,
 • własnymi słowami opisać proces działania drukarki 3D.

Uwagi dla prowadzących zajęcia:

W młodszych klasach wszystkie techniczne aspekty przygotowywania druku musi wykonać nauczyciel: pobranie i instalacja oprogramowania, założenie filamentu do drukarki, połączenie drukarki z komputerem. Uwaga! Drukarka posiada ruchome elementy, których nie należy dotykać! Ryzyko poparzenia! Technologia wydruku polega na podgrzewaniu filamentu do wysokiej temperatury – należy zwrócić uczniom uwagę, aby zawsze pracowali przy zamkniętej pokrywie drukarki. Po szczegółowych wyjaśnieniach czynności związane z projektowaniem pozostawiamy w miarę umiejętności uczniom.

Przebieg zajęć:

1. Beneficjenci wybierają z podstawowych kształtów serce i następnie przeciągają je na obszar roboczy, zmieniają również nazwę projektu.

2. Kolejny etap pracy to dostosowywanie wielkości serca – pamiętamy, że pracujemy w trzech wymiarach. Przypominamy uczniom, że płaszczyzna robocza to domyślnie 20 cm x 20 cm. Pamiętajmy, aby nasz projekt zmieścił w drukarce 3D zarówno na płytce jak i w wysokości wydruku na drukarce. Jeśli obiekt nie mieści się, możemy go przeskalować do żądanej wielkości. Dzień
mamy, za pomocą lewego przycisku myszki i punktów na obiekcie dostosowujemy wielkość serca. Za pomocą prawego przycisku myszki obracamy płaszczyznę roboczą.

3. Kolejny etap to tworzenie dziurki na zawieszkę:

 • uczniowie przeciągają przezroczysty walec na powierzchnię serca,
 • uczniowie dobierają odpowiednie proporcje dziurki do serca,
 • uczniowie dostosowują wysokość otworu, obracają model prawym przyciskiem myszy i sprawdzają wygląd.

Wskazówka: wciśnięcie klawisza Shift z jednoczesnym rozciąganiem obiektu powoduje, że przekształca się on równomiernie.

4. Następnie uczniowie tworzą napis: – z podstawowych kształtów uczniowie wybierają Tekst i przeciągają go na powierzchnię serca, – uczniowie dostosowują wielkość napisu oraz położenie, – za pomocą oznaczenia na tekście w kształcie stożka uczniowie mogą podnieść go na odpowiednią wysokość.

5. Tak wykonaną pracę uczniowie mogą zapisać w postaci pliku STL. Należy wybrać przycisk Eksportuj: Należy zaznaczyć Wszystkie elementy projektu i wybrać rodzaj pliku STL. Plik zostanie zapisany w domyślnym folderze pobierania naszego komputera.

6. Nauczyciel przygotowuje drukarkę do pracy, a uczeń przesyła plik do wydruku korzystając z instrukcji zatytułowanej: „Przygotowanie drukarki 3D, przesyłanie pliku do wydruku, wydruk”.