Aktualności

20 lutego 2023

Trwa nabór do programu społecznego Pracownie Orange

aktualności

Serce lokalnej aktywności - banner z grafiką "mapa Polski"

Co można zyskać?

Pracownia Orange to multimedialna świetlica, którą pomagamy zakładać, wyposażamy w darmowy internet, meble i sprzęty multimedialne (m.in. komputery, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3d i zestawy robotów). Ale, co najważniejsze, wspieramy osoby wyznaczone w danej miejscowości do prowadzenia Pracowni w tym, aby miejsce to tętniło życiem, ciekawymi aktywnościami i jak najlepiej służyło mieszkańcom. Organizujemy dla nich profesjonalne szkolenia, dajemy inspiracje  i motywujemy do działania. Dzięki temu organizują w Pracowniach warsztaty z bezpiecznego internetu, programowania, nowoczesnego rzemiosła, druku 3d, wykorzystania VR w edukacji, liczne wystawy i wydarzenia kulturalne.

Wiele Pracowni z poprzednich edycji stało się sercem lokalnej społeczności. Tu mają początek inicjatywy, które budują dialog międzypokoleniowy,  aktywizują młodzież, osoby starsze i dają dostęp do nowoczesnej edukacji.

Jak się zgłosić?

Do programu mogą zgłaszać się miejscowości do 40 tys. mieszkańców z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni.

Grupy inicjatywne z danej miejscowości wyznaczają lokal, w którym Pracownia Orange mogłaby funkcjonować. Przygotowują i do 30 kwietnia 2023 r. wysyłają do naszej Fundacji wniosek na www.pracownieorange.pl, opisując swój pomysł na wykorzystanie Pracowni Orange dla lokalnej społeczności. Niezależna komisja wybierze i w czerwcu ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

na stronie www.pracownieorange.pl/rekrutacja

na facebooku 

Materiały do pobrania: 

Lista gmin Pracownie Orange

Plakat Pracownia Orange (pdf)