Aktualności

22 marca 2023

Projekt edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”

aktualności

Napis: Lekcja:Enter. Trwa rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli. Grafik. Kobieta rozmawia przez telefon i pracuje na laptopie.

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Projekt jest realizowany przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych.        

Dzięki udziałowi w szkoleniach „Lekcja:Enter” nauczycielki i nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Szkolenia trwają 18 godzin, po ich zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat. Projekt trwa do końca tego roku, więc zostało jeszcze tylko kilka miesięcy, aby zapisać się na szkolenia. Na szkolenia uczestnicy zapisują się indywidualnie. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.lekcjaenter.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).