Aktualności

3 stycznia 2023

Odnowa budynku naszej biblioteki

aktualności

doposażenie biblioteki
Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Łękawicy”. 📔📕🏠
Projekt miał na celu poprawę oferty spędzania czasu wolnego oraz rozwój oferty kulturalnej, poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych, a także zakup niezbędnego wyposażenia w Bibliotece Publicznej w Łękawicy.
W ramach zadania wykonany został remont sanitariatów i modernizacja pomieszczeń bibliotecznych poprzez montaż żaluzji. Zakupione zostało także wyposażenie, w tym biurka, regały biblioteczne, krzesła fotelowe i konferencyjne, stolik oraz regały dla osób oczekujących na zajęcia biblioteczne lub kulturalne, a także fotele dla najmłodszych.
Przyznana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie to 39 718 zł.
Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.