Wszystkie materiały edukacyjne

2024-06-20

Wąsy z narzędziem na Dzień Taty

scenariusze

Elementy do wykonania zawieszki.

Warsztaty na Dzień Taty

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas 1-3

 

Czas trwania:

90 min.

Cel ogólny;

Rozwijanie umiejętności manualnych oraz poznanie plotera laserowego.

Cele szczegółowe:

–  rozwinięcie zdolności manualnych poprzez prace plastyczne,

– kształtowanie kreatywności i wyobraźni poprzez twórcze działanie,

– poznanie nowych technik działania,

– zapoznanie z możliwościami jakie daje ploter laserowy,

– praca z materiałami powstałymi na ploterze

 

Materiały dydaktyczne:

– sklejka,

– pisaki, farby

– klej, nożyczki

–  kolorowy papier, bibuła, kolorowe taśmy

– sznurek jutowy

 

Przebieg zajęć.

  1. Przywitanie dzieci.
  2. Objaśnienie przez Liderki Pracowni, na czym polega praca przy ploterze laserowym. Krótkie zaznajomienie z programem komputerowym. Następnie wycięcie wspólnie kilku elementów, które będą potrzebne na zajęcia.

(Większość potrzebnych materiałów zalecamy przygotować wcześniej, ze względu na czas pracy i bezpieczeństwo na zajęciach).

  1. Wycinamy podstawę wieszaka oraz potrzebne dodatkowe elementy.

Wymiary: Wąsy 14 cm x 6 cm

Narzędzia 7 cm x 2 cm

  1. Podzielenie uczestników na dwie grupy:

– jedna grupa asystuje Liderce podczas pracy z ploterem laserowym,

– druga grupa uczestniczy w zajęciach z goglami VR.

  1. Każdy z uczestników otrzymuje wycięte elementy (narzędzia), które stanowić będą dopełnienie wieszaka na narzędzia.
  2. Dzieci do swoich pakietów otrzymują sznurek jutowy oraz materiały plastyczne (pisaki, kredki, brokaty, kolorowe papiery itp.).
  3. Pełna dowolność w przygotowaniu i ozdabianiu gadżetu. Jest to praca indywidualna.
  4. Po wykonaniu pracy następuje zamiana i dzieci biorące udział w zajęciach z goglami VR przychodzą do strefy manualnej i wykonują swoje upominki dla taty. Natomiast dzieci, które wcześniej działały plastycznie sprzątają swoje miejsca pracy i udają się na spotkanie z wirtualną rzeczywistością.
  5. Podsumowanie zajęć i zaproszenie dzieci do korzystania z Pracowni Orange.