Aktualności

2023-03-10

Wizyta w Hospicjum

aktualności

Doktor Paweł Grabowski w towarzystwie przedstawicielek organizacji lokalnych

Pokłosie Zjazdu Liderów Pracowni Orange.

Na zaproszenie Fundacji, w dniu 4 marca 2023 r. uczestniczyłyśmy w spotkaniu liderów skupionych wokół Hospicjum Proroka Elijasza w Makówce. Spotkanie miało na celu ustalenie drogi i zakresu dalszej współpracy. Wzajemne poznanie się, nawiązanie znajomości, ustalenie harmonogramu organizacji tematycznych eventów podejmowanych na rzecz Hospicjum celem  pozyskania dodatkowych środków na jego funkcjonowanie i pozyskanie sponsorów.

Doktor Paweł Grabowski oprowadził po „swoim królestwie” i w piękny sposób opowiedział o misji i celach realizowanego przedsięwzięcia.

strona Hospicjum