Wszystkie materiały edukacyjne

2024-06-10

Tańcowała igła z nitką

scenariusze

Napis: Pracownia krawiecka

Scenariusz zajęć krawieckich – zajęcia praktyczne  z maszynami do szycia

Grupa uczniów – 4 osoby z Domu Dziecka

Temat zajęć/warsztatów: Podstawy krawiectwa

Ogólne cele zajęć/warsztatów:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie szycia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • wdrażanie do pracy zespołowej.

Szczegółowe cele zajęć/warsztatów:
1. zapoznanie z obsługi maszyny do szycia:

 • zasady BHP,
 • wymiana bębenka,
 • nawijanie nici na bębenek,
 • poznanie rodzajów ściegu.

2. poznanie zastosowania maszynowych ściegów ozdobnych
3. zachęcenie do nauki krawiectwa.

Metody:
Praca indywidualna, pokaz, instruktaż.

Środki dydaktyczne:
Plansza z rodzajami ściegów ozdobnych, maszyny do szycia.

Czas: 3 godziny

1.Przebieg zajęć:

 • Przygotowanie miejsca pracy:
 • Przypomnienie regulaminu BHP
 • Zapoznanie uczniów z tematem zajęć

2. Sprawdzenie przyborów do szycia.

3. Wykonanie wzornika ściegów ozdobnych:

 • Przygotowanie tkaniny lnianej.
 • Wykonanie wzornika ściegów ozdobnych.

4. Odbicie na tkaninie bawełnianej wzoru haftu.

5. Wyhaftowanie poznanymi ściegami wzoru.
6. Podsumowanie zajęć.