2024-02-12

160 x NGO

Ikona wyzwania

W Gminie Cieszyn jest 160 aktywnych organizacji pozarządowych.

Na ten moment można korzystać z trzech baz NGO’sów z Cieszyna. Jedna jest miejska – jako plik z w PDFie, który jest dostępne pod adresem

https://www.cieszyn.pl/urzad-miejski/pages/393,organizacje-pozarzadowe

pod nazwą „SPIS CIESZYŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.  Jest to prawdopodobnie najbardziej aktualny spis, jednak niewiele mówi o charakterze organizacji. Jest tam podana nazwa, adres rejestrowy i nr KRS.

Druga lista istnieje na stronie Powiatu Cieszyńskiego:

https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/organizacje-pozarzadowe

W tej elektronicznej bazie danych występuje podział na: Stowarzyszenia, Stowarzyszenia zwykłe, Oddziały i Koła Stowarzyszeń, Fundacje, Stowarzyszenia Sportowe i Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Związki stowarzyszeń.

Pozostałe informacje są posegregowane bez możliwości edycji po nazwie gminy (jest to lista NGO’sów z powiatu cieszyńskiego).

Trzecia opcja, to spis organizacji pozarządowych na portalu www.ngo.pl.

Niestety ta baza danych, pomimo dobrych opisów, filtrów, czy możliwości umieszczenia wizytówki organizacji nie jest zbyt aktualna. Jest tam wpisanych 217 organizacji z Cieszyna, a wiemy że w Cieszynie jest ich maksymalnie 160.

https://spis.ngo.pl/slaskie-cieszyn-240301?cat%5B2898%5D=2899

W Cieszynie co roku we wrześniu odbywa się Festiwal Organizacji Pozarządowych – „Cieszyński przekładaniec”, który sprzyja poznawaniu lokalnych NGO’sów. Organizacjom pozarządowym są udostępniane stoiska wystawiennicze na płycie cieszyńskiego rynku, gdzie mogą zaprezentować swoje produkty, usługi, zorganizować animacje. Dodatkowo istnieje możliwość prezentacji działalności w siedzibach organizacji w formie Dni Otwartych. W trakcie ubiegłorocznej edycji odbyła się konferencja konferencja na temat „Rola i możliwości organizacji pozarządowych w świetle ustawy o ekonomii społecznej” oraz koncerty muzyki rockowej, folkowej i śpiewu tradycyjnego.

Tak się składa, że jako Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka, przy której działa Pracownia Orange w Cieszynie, będziemy brali udział w tworzeniu cieszyńskiej bazy organizacji pozarządowych, która będzie aktualizowana, będzie zawierała wizytówkę danej organizacji. Jest to związane z trzecią edycją Szkoły Liderów Miasta Cieszyna,w ramach której powstała rekomendacja na utworzenie Katalogu Organizacji Pozarządowych. Celem tego przedsięwzięcia będzie „wykorzystanie potencjału i poszerzenie możliwości współpracy Trzeciego Sektora w mieście Cieszynie oraz zachęcenie NGO do bardziej dynamicznego i rzeczywistego współdziałania pomiędzy sobą. Dzięki katalogowi, który będzie zawierał informacje na temat zarejestrowanych w Cieszynie NGO i ich zasobów, wyszukanie i skorzystanie z usług danej organizacji będzie łatwiejsze”. Prace nad nim już trwają i wiemy, że w Kołobrzegu, w ramach Hekatonu powstała aplikacja – baza danych organizacji pozarządowych, która jest obecnie w fazie testów,ale po wdrożeniu będzie mogła zostać wykorzystana do stworzenia lokalnej bazy dla NGO’sów.

To, co jest najważniejsze na ten moment, to to, że stworzyliśmy krotką listę organizacji pozarządowych z Cieszyna, które działają na rzecz dzieci i młodzieży. Są to:

 • Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Cieszyn
 • Uczniowski Klub Sportowy „Cieszyn”
 • Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Cieszyn”
 • Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży „Ekoga”
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wiraż Cieszyn”
 • Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” Cieszyn
 • Uczniowski Klub Sportowy „Olza”
 • Uczniowski Klub Sportowy „CCS” w Cieszynie
 • Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka

Zrobiliśmy też plakat, który spisuje te organizacje i zawiera kod QR, który przenosi na stronę spis.ngo.pl, na której jest wizytówka każdej z tych organizacji.

Ten plakat dostarczyliśmy do szkół z Gminy Cieszyn, a jeden z nich jest tez w naszej Pracowni.