Aktualności

12 maja 2023

Animacja poklatkowa

aktualności

dziewczynka robi zdjęcie rysunku do animacji poklatkowej

Na zajęciach w Pracowni Orange robiliśmy w grupach animacje poklatkowe. Pierwszym etapem było stworzenie obiektów, czyli narysowanie postaci i elementów, które w następnej kolejności były fotografowane i montowane jako animacja. Był to dość żmudny proces, bo wymagał wykonania wielu czynności, ale efekt końcowy jest zadowalający. W finale powstało kilka ciekawych historyjek stworzonych tylko i wyłącznie przez dzieci biorące udział w Przystani Świętego Mikołaja. Są to dzieci z Polski i Ukrainy zamieszkujące powiat lubaczowski. Do wykonania animacji posłużyła aplikacja Stop Motion. Na zakończenie wszystkie grupy zrobiły prezentacje swoich filmów, a widzami byli koledzy i koleżanki oraz rodzice oraz bibliotekarze.

Filmiki dostępne na Facebook: https://www.facebook.com/mbp.cieszanow/videos/219231900841147