Aktualności

8 marca 2023

Konkurs literacki „Wielkanoc na Kaszubach”

aktualności

Plakat informujący o konkursie literackim dla dzieci
Organizujemy u nas konkurs literackim pt. „Wielkanoc na Kaszubach”.
Celem konkursu jest:
  1. Rozwijanie umiejętności literackich.
  2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
  3. Kultywowanie tradycji Świąt Wielkiej Nocy.
  4. Rozwijanie zdolności manualnych, kształtowanie wyobraźni, oryginalności pomysłów.
  5. Promowanie twórczości dzieci i stworzenie im możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
  6. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
  7. Ochrona przed zanikaniem tradycji.
  8. Kultywowanie tradycji
  9. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym.
  10. Miejsce i termin składania prac
Zgłoszenia na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz z utworem literackim należy dostarczyć do Organizatora do 26.03.2023 r. do godz. 12:00 do Domu Kultury w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, lub przesłać drogą email na adres it@chmielno.pl.
Regulamin: https://chmielno.naszgok.pl/n,konkurs-literacki-wielkanoc-na-kaszubach
W przypadku wysłania zgłoszenia drogą email, potwierdzeniem przyjęcia będzie zwrotna odpowiedź mailowa.
Rozstrzygnięcie konkursu 2 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury w Chmielnie.