Aktualności

18 maja 2022

Encyklopedia nauk – wykłady ogólne

aktualności

We wtorek 17 maja 2022 nasi studenci spotkali się z dr hab. Krystyną Krawiec-Złotkowską, prof. AP, Dyrektor Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Profesor poprowadziła wykład ogólny, a całe spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej studenci poznali Średniowieczny hortus conclusus – przestrzeń tajemnicy Wcielenia i jej inkarnacji w poezji polskiego baroku. Zaś po krótkiej przerwie wysłuchali o Toposie nieśmiertelnej sławy w literaturze i kulturze polskiej w kontekście europejskim – Non omnis moriar.

 

Wykład ogólny odbył się w ramach Projektu „Wiedzieć, Umieć, Chcieć”. Projektu realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób w wieku 50+, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Słupsku, Ustce, Bytowie i Człuchowie.