Aktualności

4 lipca 2022

Otwarcie ścieżki edukacyjno – ekologicznej i zakończenie projektu „Złap EkoBakcyla”

aktualności

Zdjęcie przedstawia zakończenie projektu z udziałem dzieci.

Od stycznia do czerwca 2022 r. w Biblio-Pracowni  był realizowany projekt ekologiczny pt. „Złap EkoBakcyla”, który został dofinansowany  w ramach Programu Pracownie Orange.

Na jego realizację Pracownia otrzymała dotację z Fundacji 5Medium w wysokości 2 000 zł, wkład własny w projekcie wyniósł 540 zł. Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy III B ze Szkoły Podstawowej w Bulkowie, którzy dzięki spotkaniom, warsztatom, nowym technologiom i zabawie uczyli się zasad ekologii.

Jednym z najważniejszych elementów tego projektu było przygotowanie  ścieżki ekologiczno-edukacyjnej prowadzącej do biblioteki, która będzie służyć młodym mieszkańcom  edukacji i zabawie naszych najmłodszych mieszkańców. Ścieżka została wykonana w duchu DIY, jest  podzielona na 4 części, a każda z nich przedstawia inną porę roku. Poza namalowanymi na chodniku: zwierzętami, labiryntami, po których należy wykonywać zadania ruchowe. Na pergolach zostały umieszczone ekologiczne wiersze, zagadki, ciekawostki i piosenki ukryte w QR kodach.

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie projektu „Złap EkoBakcyla”, podczas którego nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjno-ekologicznej. W wydarzeniu uczestniczyli Pan Wójt Gminy Bulkowo – Gabriel Graczyk, klasa III B ze Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bulkowie pod opieką Pani Sylwii Żukowskiej oraz Pani Marty Tuszyńskiej oraz maskotka Gminy Bulkowo. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk, uczennica klasy III Marysia i maskotka Gminy Bulkowo oraz kolejno cała grupa projektowa w składzie: Natalka, Anita, Wojtek, Antek, Bartek, Tomek, Seweryn, Janek, Kacper, Adaś, Bartek, Kajtek i Marcel. Następnie odbyło się podsumowanie projektu oraz występ klasy III.  Kolejno zostały wręczone podziękowania za udział w projekcie oraz gadżety, na zakończenie był czas na zabawę na ścieżce z wykorzystaniem tabletów oraz wspólne lody.