Aktualności

4 lipca 2022

Odsłonięcie pojemnika na nakrętki i zakończenie projektu Zoomerzy i cyfrowa ekologia w Bulkowie

aktualności

Kolejnym ekologicznym działaniem, które było realizowane od kwietnia do czerwca 2022 r. w Pracowni Orange w Bulkowie był młodzieżowy projekt pt. „Zoomerzy i cyfrowa ekologia w Bulkowie”.

W marcu został złożony wniosek napisany wspólnie z młodzieżowym liderem Adamem Chmielewskim. W ramach Programu Pracownie Orange z Fundacji 5Medium otrzymali kolejne dofinansowanie w wysokości 1 500 zł na realizację cyklu 5 warsztatów z klasą VIII A ze Szkoły Podstawowej w Bulkowie.

Projekt miał na celu zapoznanie młodzieży z tematyką cyfrowego śladu węglowego, nowych technologii i DIY oraz utworzenie ekologicznej gry terenowej dla dzieci. W ramach działania został zakupiony pojemnik na korki w kształcie liścia, dzięki wsparciu finansowemu partnera projektu Pana Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Bulkowie kwotę w wysokości 800 zł , przy wkładzie z projektu 500,00 zł

W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie projektu, którego zwieńczeniem było symboliczne „odsłonięcie” pojemnika na nakrętki. W pierwszej części wydarzenia odbyła się Eko-Gra terenowa przygotowana przez grupę Zoomerów, trasa gry była przeplatana różnego rodzaju ciekawostkami ekologicznymi, zagadkami oraz zadaniami z wykorzystaniem nowych technologii. Zwycięska grupa otrzymała voucher na udział w projekcie lub spotkanie autorskie.

W drugiej części odbyło się podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bulkowie Pani Marta Szumska, klasa VIII A z wychowawczynią Panią Agnieszką Pikoń oraz uczniowie z klas III A i B wraz z wychowawczyniami. Odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk, młodzieżowy lider Adam Chmielewski oraz uczennica klasy III B Natalia Wachol. Następnie był czas na podziękowania oraz wręczenie pamiątkowych gadżetów uczestnikom projektu.Na zakończenie  odbyła się zabawa integracyjna  i poczęstunek.