2024-02-29

Światu są potrzebne liderki, liderzy, organizacje społeczne – świętujemy Dzień NGO w brodnickiej Pracowni

Ikona wyzwania

27 i 28 lutego spotkaliśmy się, by świętować DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w brodnickiej Pracowni Orange.

Jednego dnia spotkaliśmy się z seniorami, drugiego – z młodzieżą. Spotkania były okazją do poznania specyfiki, obszarów działania lokalnych organizacji, które są zakorzenione w naszej społeczności, które realizują wiele cennych inicjatyw. Wiele pytań padło i ciekawych odpowiedzi. Zastanawialiśmy się, co wnoszą organizacje społeczne do naszego życia? naszych społeczności? Po co nam NGOsy? Jakie znaczenie ma praca społeczna? Co nas motywuje do działania? Czy wolontariat opłaca się światu? Jakie mamy pasje i zainteresowania?

Naszą Gościnią była: Monika Bulińska – dyrektor Biura Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości; działaczka społeczna, doradczyni, liderka społeczna, twórczyni projektów lokalnych; członkini m.in. Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego; przyjaciółka Brodnicy i gminy Brodnica.

Każda gmina i każda miejscowość to dom, w którym mieszkają ludzie mający swoje własne potrzeby. Część z tych potrzeb „załatwiają” nam gospodarze domu – burmistrzowie, wójtowie, radni, sołtysi, itp., ale realizację części z nich biorą na ramiona mieszkańcy. Dla określonych spraw (czy też z chęci realizacji różnych pasji) wyznaczają cel, zbierają środki, dzielą się obowiązkami i realizują działania. Często tym działaniem zarażają kolejne osoby z bliskiego i dalszego kręgu, formalizują swoją grupę i zakładają np. stowarzyszenia/ fundacje, które są partnerem społecznym dla gospodarzy i pomostem między społecznością lokalną a gminą. Wszystko, co czynią jest bardzo ważne i jest największą wartością dodaną w rozwoju społecznej przedsiębiorczości. Na terenie gminy Brodnica jest kilkanaście organizacji, które aktywnie działają jak np. koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Brodnickiej „Gniazdo” czy Fundacja EduSen.

Jesteśmy z Moniką wdzięczne za wspólne warsztaty, rozmowy, uśmiechy, „kulanie” kostkami …  i wniesione pomysły. Dziękujemy szczególnie naszej brodnickiej młodzieży za otwartość, podzielenie się swoimi pasjami, a także podanie kilku „przepisów” na adaptację przestrzeni publicznej oraz organizację imprez.

Z taką energią będzie się wkrótce działo! Część z młodych ludzi już stawia pierwsze kroki w realizacji działań dla swoich rówieśników. To bardzo ważne, aby wsłuchiwać się w głos mieszkańców, którzy znają swoje otoczenie najlepiej. Wówczas realizacja projektów jest zgodna z ich potrzebami, a oni sami czują się ważną częścią tego dużego domu.

I korzystając, składamy wszystkim działaczkom i działaczom, wolontariuszom, liderom społecznym – dużo wytrwałości i radości, aby Wasza pasja, praca społeczna rozwijała Wasze supermoce i społeczności, w których jesteście obecni!

Róbcie, róbmy DOBRO. Dbajcie, dbajmy o swój dobrostan !

Pozdrawiamy!

Gosia  i Monika