Wszystkie materiały edukacyjne

2 sierpnia 2022

Jednym ze sposobów na kreatywne spędzanie czasu, było stworzenie wielkoformatowego obrazu, do którego wykorzystaliśmy zebrane przez uczestniczące w zabawie dzieci, plastikowe nakrętki. Nasze dzieło zostało powieszone w PRACOWNI ORANGE w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach

wyzwanie