Wszystkie materiały edukacyjne

23 maja 2022

Odlotowy Śmiałek

Odlotowy Śmiałek nigdy nie może usiedzieć na miejscu i lubi sprawdzać się w nowych wyzwaniach.

Sprawność przyznawana odlotowym śmiałkom, których cechuje odwaga w działaniu oraz chęć podejmowania nowych wyzwań. Śmiałkowie wyróżniają się zaangażowaniem, które pozwala im realizować działania w środowisku lokalnym i globalnym.