zamknij

Tydzień Edukacji Globalnej

0

Drodzy,

w dniach 15-21 listopada będzie obchodzony Tydzień Edukacji Globalnej. Edukacja Globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 

  • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
  • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
  • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
  • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
  • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

 

Proponujemy Wam zatem wyzwanie, które będzie działaniem w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, tak aby lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi zmaga się współczesny świat, w którym żyjemy, a które dziś wydają się być bardzo aktualne. 

Może to być przeprowadzenie spotkania, w ramach którego omówicie temat migracji. Materiały edukacyjne są dostępne tutaj Migracje - Odpowiadaj na globalne wyzwania  i tutaj https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/jak-w-szkole-rozmawiac-z-uczniami-i-uczennicami-o-uchodzstwie/?fbclid=IwAR1SlcvAhBHoSaHi67cxigLzJ6tB3Itq4DvNpjC-Wtfqor_VYyyng2vvmtQ 

Najmłodszym możemy zaproponować działania związane z etapami łańcucha produkcji i dystrybucji żywności.Gry edukacyjne dla dzieci na komórkę - Akcja dla Globalnego Południa 

Młodzieży proponujemy obejrzenie filmu Home i dyskusję o nim.

Może zorganizujece w Waszej miejscowości punkt foodsharingowy lub zainspirujecie się do omówienia działania dotyczącego zasady 6R Kupuj odpowiedzialnie 

Wszystkie materiały i dostępne tematy znajdziecie tutaj Materiały - Akcja dla Globalnego Południa  tutaj Strona główna - Odpowiadaj na globalne wyzwania i tutaj Materiały do ekonomicznej edukacji globalnej – teksty, infografiki i multimedia (trzeba zaakceptować wejście na stronę).

 

W ocenie wyzwania weźmiemy pod uwagę ilość przeprowadzonych pogadanek/prelekcji/seansów filmowych lub innych działań.

 

Skontaktuj się z autorem