zamknij

Szkolenie „Rodzic w Internecie”

0

Szkolenie 

„Rodzic w Internecie”

 

Pracownia Orange w Bytowie

1 lipca 2020 rok

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną̨ ciekawe zasoby cyfrowe zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Porozmawiamy o zagrożeniach jakie czyhają na dzieci w Internecie i o tym, jak skutecznie im zapobiegać́. Spotkanie przygotuje rodzica/opiekuna do odpowiedzialnego korzystania z Sieci oraz do pełnienia roli przewodnika dziecka w cyfrowym świecie. Skupimy się na cyfrowych zasobach kultury, edukacji przez Internet, wartościowych grach, komunikacji i prywatności w Sieci. 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Marcin Karwowski - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii i informatologii, dyplomowany infobroker, coach i trener. Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach. Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich.

Skontaktuj się z autorem