zamknij

Mądrzy Cyfrowi - wolność i odpowiedzialność

0
Filozof Erich Fromm w książce „Ucieczka od wolności” wprowadził rozróżnienie: wolność do … (do samodzielnego
myślenia, wypowiadania się, wyboru przyjaciół lub form spędzania wolnego czasu itd.) oraz wolność od (od niechcianego uczestniczenia w czyichś działaniach i ponoszenia ich skutków – np. hałasu, dymu tytoniowego, prostackiego języka, ryzykownych zachowań, które mogą sprowadzić nieszczęście nie tylko na sprawcę, ale też na inne osoby). Fundamentem wolności jest szacunek wobec innych i wobec siebie, a jej niezbędnym elementem - mądrość i
odpowiedzialność. I o tej jakże ważnej kwestii będziemy rozmawiać już jutro z naszą młodzieżą, w ramach kolejnego wakacyjnego spotkania Mądrzy Cyfrowi w Bulkowie.

Skontaktuj się z autorem