zamknij

Podsumowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

0

Uroczyste podsumowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bytowie

w ramach projektu pn. „ASA Akademia Seniora Aktywnego”

Inauguracja działalności UTW w Bytowie odbyła się 16 marca 2018 roku. Do końca października działał w oparciu o wymieniony wyżej projekt. 26 października 2018 roku odbyła się w Słupsku konferencja kończąca projekt. Ze względu, że na konferencję zostali zaproszeni słuchacze ze wszystkich sześciu UTW działających w ramach projektu, uczestniczyć w niej mogło tylko dwudziestu słuchaczy  z każdego z UTW.

9 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Pracowni Orange w Bytowie, stałym miejscu spotkań bytowskiego UTW, odbędzie się podsumowanie działalności w ramach projektu dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zajęcia odbywały  się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Bibliotece Miejskiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy bytowskiej książnicy był jednym z sześciu w regionie, który był realizowany w ramach projektu Akademii Pomorskiej w Słupsku pn. „ASA Akademia Seniora Aktywnego”.  Projekt ten został najwyżej oceniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W ramach programu „ASA Akademia Seniora Aktywnego” finansowane były zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie w czterech istniejących Uniwersytetach Trzeciego Wieku (w Słupsku, Ustce, Redzikowie i Łebie) oraz dwóch nowo powstałych w Człuchowie i w Bytowie. Porozumienie w sprawie realizacji projektu w Bytowie 27 lutego 2018 roku podpisali Ryszard Sylka, Burmistrz Bytowa oraz prof. Zbigniew Osadowski, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu. W ramach działania odbyły się m.in. panele dyskusyjne, warsztaty, koncerty, wykłady, wycieczki, wyjazdy studyjne, konferencje.

Skontaktuj się z autorem