zamknij

Dwudniowe szkolenie: wolontariat, partnerstwa, samorząd

0

Drodzy Liderzy Pracowni Orange!

W imieniu Fundacji Dobra Sieć chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was na dwudniowe szkolenie liderów Pracowni Orange, które odbędzie się w dn. 22-23.11.2018 r. w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/8SiLR1YMcewsASdG2 Na głoszenia czekamy do 23.10.2018 r.

 

O SZKOLENIU

Będzie bardzo praktycznie! Zależy nam na tym, żebyście mogli wrócić do swoich Pracowni z konkretnymi pomysłami na działanie :)

Podczas szkolenia odbędą się 3 bloki tematyczne:

1). Wolontariat i e-wolontariat

 • W jaki sposób zadbać o to, aby wolontariusze chętnie współpracowali z naszą Pracownią?
 • Jak sprawić, aby wolontariat w Pracowni był dla nich niezwykłą przygodą, podczas której będą mogli uczyć się i rozwijać swoje pasje? Jak wykorzystać test kompetencji LeverBasic.pl?
 • Jak motywować i wspierać wolontariuszy?
 • Czym jest e-wolontariat i jak współpracować z wolontariuszami przez Internet? (m.in. na TuDu.org.pl)

2). Budowanie lokalnych partnerstw

 • Jak zaangażować do współpracy mieszkańców naszej miejscowości?
 • Jak wspólnie z energią zmienić świat na lepsze?

3). Współpraca z samorządem lokalnym

 • Jak współpracować z samorządem lokalnym?
 • Jakie są dostępne formy współpracy?

[Kliknij w nazwę warsztatu i przeczytaj szczegółowy opis!]  

 

METODA PRACY

Prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, praca w grupach.  

 

DLA KOGO?

Na szkolenie zapraszamy po 2 osoby z każdej Pracowni. Zarówno te, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia, jak i osoby doświadczone, które chciałyby uporządkować swoją wiedzę i podzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Pierwszeństwo mają liderzy z III edycji.  

 

KOSZTY:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Pokrywamy koszty zakwaterowania i przejazdu.  

 

REJESTRACJA:

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/8SiLR1YMcewsASdG2 Na głoszenia czekamy do 23.10.2018 r.

 

ZAPRASZAMY!  

 

***

SZCZEGÓŁOWE OPISY WARSZTATÓW:

1). Wolontariat i e-wolontariat Część z Was ma już doświadczenie we współpracy z wolontariuszami. Wolontariusze wspierają Pracownie w różnorodnych działaniach: od opieki nad osobami odwiedzającymi Pracownie, po organizowanie wydarzeń. Ich pomoc bywa nieoceniona.

 • W jaki sposób zadbać o to, aby wolontariusze chętnie współpracowali z naszą Pracownią?
 • Jak sprawić, aby wolontariat w Pracowni był dla nich niezwykłą przygodą, podczas której będą mogli uczyć się i rozwijać swoje pasje? Jak wykorzystać test kompetencji LeverBasic.pl?
 • Jak motywować i wspierać wolontariuszy?
 • Czym jest e-wolontariat i jak współpracować z wolontariuszami przez Internet? (m.in. na TuDu.org.pl)

Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia! Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową, w oparciu o Cykl Współpracy z Wolontariuszami (1. Przygotowanie organizacji, 2. Promocja i oferta, 3. Nabór wolontariuszy, 4. Wprowadzenie, 5. Współpraca i motywowanie, 6. Zakończenie współpracy). Uczestnicy podczas szkolenia opracują plan współpracy z wolontariuszami dla własnej Pracowni.  

Warsztat poprowadzą:

Marzena Kacprowicz - Z wykształcenia polityk społeczny, z pasji – promotorka kreatywnego korzystania z Internetu. Pomysłodawczyni aplikacji TuDu.org.pl – pierwszej w Polsce platformy crowdsourcingowej dla trzeciego sektora. Od 2011 roku związana z Fundacją Dobra Sieć, w której opiekuje się Programem E-wolontariatu. Wymyśla i realizuje projekty, które wykorzystują potencjał Internetu do prowadzenia rozmaitych działań społecznych, projektuje www i aplikacje, pisze publikacje oraz prowadzi szkolenia z zakresu m.in. (e-)wolontariatu i bezpiecznej współpracy on-line. Jest zafascynowana społecznościami internetowymi i ich wpływem na życie w ‘realu’ – to właśnie dzięki nim jest przekonana, że nowe technologie mogą być świetnym narzędziem do poznawania i zmieniania świata na lepsze.

Katarzyna Zygnerska - Prawie absolwentka Ceollegium da Vinci w Poznaniu na kierunku Marketing Internetowy. Zafascynowana nowymi technologiami i ich wpływem na społeczeństwo. Od 2012 roku wolontariusza Pokojowego Patrolu, gdzie od 4 lat współtworzy Centrum Prasowe podczas Przystanku Woodstock oraz Finału WOŚP. Można powiedzieć, że obserwuje oba wydarzenia zza ekranu monitora, będąc w nieustannym kontakcie z internautami. Przy projekcie TuDu zajmuje się komunikacją zarówno online jak i offline, przy okazji starając się odpowiedzieć na każdy z Waszych maili. Oddana fotografii, grafice i biżuterią. W wolnych chwila stara się ujarzmić płatne systemy reklamowe.  

 

2). Budowanie lokalnych partnerstw Jak zaangażować do współpracy mieszkańców naszej miejscowości? Jak wspólnie z energią zmienić świat na lepsze? Podczas warsztatów poznacie przykłady z całej Polski. Będziecie mieli okazję zadać pytania i uzyskać poradę od Iwony Olkowicz – ekspertki, która przez wiele lat koordynowała sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.  

Warsztat poprowadzi: Iwona Olkowicz - ełczanka z wyboru, warszawianka z doświadczenia zawodowego. Ponad 24-letnie doświadczenie we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w MPiPS, realizacja programów pomocowych: PHARE SED, Projekt 022 „Świadczenie Usług Socjalnych przez Organizacje Pozarządowe”, „Democracy Network Project” finansowanego przez USAID, inne) wykorzystuje obecnie jako trenerka i koordynatorka projektów społecznych. Tutorka w programie Liderzy PAFW (VI i XI edycja) prowadzonym przez Szkołę Liderów (praca z liderami w formie coachingu, mentoringu i tutoringu nad indywidualnym rozwojem i wzmacnianiem kompetencji społecznych). Animatorka w Pracowni Dobra Wspólnego, w programie Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

3). Współpraca z samorządem lokalnym Podczas warsztatu poznacie różnorodne mechanizmy współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych oraz przykłady zastosowania ich w praktyce. Dowiecie się także, w jaki sposób możecie się włączyć w budowanie planu współpracy samorządu lokalnego z NGO oraz będą mieli okazje podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi Pracowniami.  

Warsztat poprowadzi: Tomasz Schimanek-polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek wielu stowarzyszeń. Współpracownik, ekspert programów pomocowych realizowanych w Polsce (Phare, USAID); szkoleniowiec i doradca dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i funduszy lokalnych w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem oraz ekonomii społecznej. Członek zespołu ekspertów przygotowujących Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Autor i współautor wielu artykułów w prasie krajowej oraz kilkunastu książek. Najważniejsze publikacje: „Zasady i mechanizmy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, „Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego", „Wybrane aspekty bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski”, „Lokalne projekty wspierane w ramach Programu Phare 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich”, „E jak EQUAL, P jak Partnerstwo”, „Dialog obywatelski Polska 2007”, „Materiały szkoleniowe dotyczące finansowych instrumentów współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”.

 

PO WARSZTATACH BĘDZIECIE POTRAFILI: Wolontariat i e-wolontariat:

 1. Przeprowadzić diagnozę potrzeb swojej Pracowni Orange pod kątem zapotrzebowania na wolontariuszy.
 2. Stworzyć ofertę dla wolontariuszy i przeprowadzić nabór.
 3. Przygotować porozumienie o współpracy z wolontariuszami i referencje.
 4. Przygotować podział zadań i grafik współpracy.
 5. Zaprojektować system motywacyjny dla wolontariuszy.
 6. Korzystać z platformy TuDu.org.pl: zamieścić projekt, zadania, współpracować z wolontariuszami, wystawić podziękowanie i referencje.
 7. Stworzyć ofertę współpracy dla osób wykluczonych z tradycyjnych form wolontariatu (m.in. osób niepełnosprawnych).

Budowanie lokalnych partnerstw:

 1. Przeprowadzić diagnozę potrzeb lokalnej społeczności pod kątem wypracowania dobra wspólnego i zawiązywania partnerstwa na jego rzecz.
 2. Stworzyć ofertę dla potencjalnych partnerów.
 3. Zaprojektować proces współpracy.
 4. Korzystać z metody animacji lokalnej Lokalnych Partnerstw PAFW.
 5. Umiejętnie radzić sobie z potencjalnymi przeszkodami i wyzwaniami we współpracy.

Współpraca z samorządem:

 1. Rozpoznać podstawowe mechanizmy współpracy finansowej z samorządem.
 2. Przygotować się do wykorzystania ww. mechanizmów.
 3. Przygotować się do spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego.
 4. Umiejętnie radzić sobie z potencjalnymi przeszkodami i wyzwaniami we współpracy.

 

ZAPRASZAMY!

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/8SiLR1YMcewsASdG2 Na głoszenia czekamy do 23.10.2018 r.

Skontaktuj się z autorem