zamknij

Klub SENIOR +

0

Otwarcie Klubu Senior +

W dniu 12 października br. Wójt Gminy Ujsoły  Tadeusz Piętka  w asyście honorowych   gości 
 I Wicewojewody Śląskiego  Jana Chrząszcza, Starosty Powiatu Żywieckiego Andrzeja Kalaty, Przedstawiciela Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Maksymiliana  Frydy,  dokonał otwarcia  Klubu  Seniora+  w Ujsołach, zlokalizowanego  przy ul. Bystrej.  Zaniedbane 
 i nieużytkowane dotąd pomieszczenia zostały wyremontowane-zmienione w przytulne 
i funkcjonalne lokum na potrzeby działalności naszych seniorów.  Wyżej wymienione miejsce zostało również wyposażone w meble, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz sprzęt audiowizualny. Obiekt dostosowany jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety). Tego poniekąd „cudu” dokonano dzięki środkom finansowym, które Gmina Ujsoły pozyskała z Ministerstwa, Pracy i Polityki Społecznej.

Po uroczystym otwarciu, poświęceniu i przecięciu wstęgi, licznie zgromadzeni seniorzy obejrzeli  obiekt, dokonali wpisów do kroniki, a następnie udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Złatnej na część artystyczno – biesiadną, z występem  „Teatru Seniora” -  z Bielska Białej działającego przy Klubie Seniora, w spektaklu pt. „Cenny okaz” oraz naszych zaprzyjaźnionych seniorów z Oravskiej Lesnej, a także poczęstunkiem przygotowanym  przez panie  z  KGW  Złatna.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem kierownictwa i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach na zaangażowanie i koordynowanie tegoż przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z autorem