zamknij

Edyta Porowska

Lider Pracowni Orange / Wysokie Mazowieckie

Od 10lat jestem instruktorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem i kocham swoją pracę. Chętnie biorę udział w ciekawych projektach, a najcieplej wspominam projekt „Akademia Lokalnego Animatora” zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddziału Białostockiego. Oprócz pracy mój czas poświęcam działalności w Stowarzyszeniu na rzecz osób potrzebujących pomocy „Bliżej Ciebie”. Przygotowuję i prowadzę imprezy plenerowe, konkursy, zajęcia wakacyjne prowadzone w MOK-u. Obecnie najwięcej czasu zajmuje mi Kino WARS, które jest częścią MOK-u. Po pracy całym moim życiem są ukochany mąż i wspaniałe córeczki.