zamknij

Jacek Prądziński

kierownik pracowni / Bytów

Jacek Prądziński, społecznik, jest najbardziej znanym w regionie trenerem kompetencji cyfrowych. To lokalny animator-wolontariusz, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Jest najaktywniejszym w województwie Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans – ogólnopolskiego programu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Jako Latarnik działa w Bytowie od sierpnia 2013 roku do dnia dzisiejszego, prowadząc szkolenia, warsztaty, ale przede wszystkim konsultacje indywidualne dla wszystkich potrzebujących pomocy w zakresie obsługi komputera i Internetu. Przekonuje tych nieprzekonanych do zrobienia pierwszego kroku w wirtualnym świecie. Dwukrotny laureat konkursu na grant w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Oba granty zdobył na cyfrowe działania społeczne na rzecz gminy (pierwszy realizowany był w okresie od 02.01.2014 – 30.06.2014, drugi 01.02.2015 – 30.06.2015). Od 2016 roku jest także Mobilnym Doradcą Sektora 3.0, programu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Prowadzi w ramach umowy wolontariackiej z FRSI szkolenia i poradnictwo z zakresu ICT dla organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Za aktywne działania na rzecz upowszechniania cyfryzacji został wyróżniony w 2017 roku wyjazdem studyjnym do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Michała Boniego, posła Parlamentu Europejskiego. Ponadto Jacek Prądziński od 2012 roku do dnia obecnego prowadzi w ramach umów zleconych zajęcia informatyczne, kursy komputerowe oraz warsztaty kompetencji cyfrowych, w tym w projektach współfinasowanych przez Unię Europejską (liczba przeprowadzonych zajęć to ok. 2000 godzin dydaktycznych). Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczął w 2009 roku, współpracą z bytowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, prowadził dla słuchaczy zajęcia komputerowe