zamknij

Pracowniana Sztuka

0

Realizacja niniejszego wyzwania w pierwotnych założeniach miała wyglądać zupełnie inaczej... Planowaliśmy bowiem organizację kreatywnych warsztatów, podczas których mieliśmy razem podjąć próbę odtworzenia wybranych dzieł sztuki, poszukując przy tym ciekawych rozwiązań, malując się, przebierając oraz świetnie się bawiąc... Stan epidemii pokrzyżował jednak nasze plany... Nie mogliśmy działać razem... Postanowiliśmy zatem zrealizować zadanie w formie on-line. Ogłosiliśmy konkurs:

https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-Wiejska-i-Pracownia-Orange-w-Przededworzu-104383204439439/?__tn__=kC-R&eid=ARD0js0Y63WKLER3kpXVH_U009cM99JcD1XWf_WTQ7Led4iAn0hiU1ckUeQ4WngPxCa8Mh7csFyIblg3&hc_ref=ARQQiZfOR0KY0d1CPIn4F_4cbhJXTc_o_hbjlokME225PiFaa5AA1sLnP8NspijsANQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARATHmpw9TUq4klgqwMBSQzc2xe461ITLHLhHdXMX2Y0QKkThM277M31aUrK7xqpMPt6OYM35hjOFoYdpMJCcT64HDtK5Q9qudSkFqvHkqk-elpbzSD-X1KKWJhOrGUigXbGPRAm5iZgoFafKnrzrn-HQzFfbM-hLl8lAnx8qmtBbskhLGrG_DOvV0s1_X7GWdYe9m33IfnaD5mcUrxbNCkJ6zhw26ItNLYodbGqVromnvxajoXxXEvLR4vRK0nb0oauG_kTLIijYaq6_65Y2PfBMv45gQCiNsR0ObFujJK1kUdeUN6yNd3I_Apaso9IYhOAmZ6H2PFeZfqNhpY

Do udziału zgłosiły się cztery osoby: Julia, Alicja, Eliza i Jesica. Dziewczynki wykazały się sporym zaangażowaniem oraz kreatywnością. Wykonały przysłowiowy kawał dobrej roboty. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją :)

Podajemy również tytuły ożywionych obrazów i linki do oryginałów.

Julia Kowalczyk - Johannes Vermeer "Dziewczyna z perłą"

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fniezlasztuka.net%2Fo-sztuce%2Fjohannes-vermeer-dziewczyna-z-perla%2F%3Ffbclid%3DIwAR31ycMAxpfIzeBNVxzVo1bHUn9G0nvA9JvpZrHdNuxM4rlqxzzQ8IWOjXw&h=AT00EcfsqhUSBQrPhSXaN83KKRDp79R13VzZ9lRgSKysNMighzZSBxgK27ixPQth7noCFggg09vUNNqlSMGmdrTqNvChT-WyRuq6vUNliJDSiZY-WnOxVM2GJ8BskkcUYd764opW2R7RUhsccy2kYy4CDhK5mahb1TvvwKfckb05Ih7PrEGJafHmALHwZSzc--tXSIqiYwaIcwgK6NBbWg0Jc4T2yfHCJco9w_NBKiJwGoz9zFh5S8_DloujTk3qlFRYJNE37gCGJdo12q-d1TGcVWt_iTmwWJgL1qlN5K-UiqZvcEqn5JUCVcuZqB2BC1Nz-cCWVebdhj1NzvbJ3e0UInhlw9LNf6HULk9u9kaUrnej1fdik6xwTr7WvRc7gaMJvD8KAVHsD61B49r5vhGPUb9D8h6C2uon-9xLK9rbAZbGOLMWMr9mA9s3yJHKwoQUByw6jiuojVeH_ZLdQE0QJu6-iXAk0zcD9mZ5aJmglWC-BAiVh5FA3fRkAcKNznCD5mK2ZyRzWBLPI9irDD3JpG-IvcCsOXmeCPEmOeB_QVrozypgNYt2wjqKUh_OOkNvRbOUjPBklUL8DNGzMT1oiPs2o3SIqgINVfOLHQKLNzfATkw4_fAfzHnNdS8

Alicja Kowalczyk - Jan Matejko "Stańczyk"

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fniezlasztuka.net%2Fo-sztuce%2Fstanczyk-jan-matejko-leon-wyczolkowski%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nC4ReIYcNnkzpMLDNRVF4OKDB0dqoXq28SZiT9AYdOltY6LP6EXCmJQQ&h=AT3GoHjic2_HhzcpMmCgCe9N9KFVN1m8cnFELoLEdld6tAGcHQL__FrEXdJLHZ2LvTAH1IwLyI8QsoEpE2GRRtNJRw1mlhmwlDmyzV_CDawEPdSHjy2c7EILkJq2pR64AXmWdP3ZDKdBn6xj0ZSdA3BS1tYvhtpLTPtBT-chHy2Gdv2wly7sXv1jqpEAqNbhW07MugsYYmbFbKuFtxegQhyd49d29_JwYmfVAJUeRHCQzDawkMGMPLSjUqMWoYWMEM_ibjcOZg3C0c6fuzagypM7zbjjze0URCtDkoCwNoW9pwWM4rjoebfAkQm9wKkTK1pUPA_y7-G0u5CUvqcbuKN9aNrPim6dFJdf5vDOj9UqLJh46N_Ig5DMRJEFF4ylmP9jN9rNbr9k2p-fMi8NnKgz9ObI55W2SpTnomeBTZfEK9maNu4tmZecJyb0GB4nFDbbcXCsnJdv9tJ0E7vdQRFbYuAotYkP3E5NNiETzDIfOvdxfzIZhfo9KXR3-ND7ag98ugkaNKagpmEjCnRD5uzJ-SwsgZkztVVya95XAsf7tWzbFZ-WsqFcY0HI7mwvrKMrCgkNXyE8M510LPaybnxaA3bNO9hKBHJ5mSxMFmTuPoz1CahfNysg4k-xasE

Eliza Szymczyk - Leonardo da Vinci "Mona Lisa"

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fniezlasztuka.net%2Fo-sztuce%2Fleonardo-da-vinci-mona-lisa%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SzxQQYyekCO1D1y6Ps8A6zK4trFMycQV60pqnOzNNCfgFKr_y76_spPk&h=AT2PxsZYe8yfsRlB88jvBlgJ11P5QH_hEe2tVNdh4SLtXzFrSyjXLqqjt8mFGjupEEjD3wyOOJYnuWxOKF_o4dWSydpxnkpyPOvRCe3FeZeHyyu18IpDs8llrFgDygK1Mn7a4TCTv27aoYP6-VcIxMD5tOHXcEQ3Xz7kQ8LZQ4KDGNF5ZRMmlxM6yVAm0__QlVwtmX6WA62Jepgoa6EeOLOgp9JjBx2f8YLrEA5GBlK-PKoDsDwgsfx9TEBXxDlAzLMuACuQAlYpnY9RB5dnwRwbn9NpyB4yCx3lAUb082plg7a1jFx5hr1y5aBPnwlFT5xlme8Mcl2aJ1kGjpjT-WgpFA7hlzcO96YgpkmwoaB660V5n1CDLVKtROS8G35bHVX5812SKuFqvuRwrk2hupI9i7ZoT61TrlisAC1BgWxJyhahiqwSN_zolx0YH9YzcxEf8udRzXaLwnnFRdK0FikDLdzb43U8Da4ukyEdE_jNxoX9uEEzTvsEXzAAaELLBRCTwU9S52JLogt2RIk9qfyg21Hqm4XR9CfSKJyVvGSmB9fwmeGgv_sYz6_cLORGdRs6R17o8amd6gZJvpc6xL_seAaNNPCD_DjAmif0qvHoA6xznxPsmEn5ovSQqHg

Jesica Pabis

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FGH14GMEZE8TUhzrx7%3Ffbclid%3DIwAR1Ti6lRwbQv5714oA0RyPeIrCJrscFjXte5MQojHpSlM1n_bLAS5ChVl1M&h=AT0kFG3MFyQrC4uGt0ce3STEqCxd1RmwBtYu16VvEr0KUG91K1wJ6_YTi9E9FK4i8seUEW1eSfZ5VGha3Cj975h4WTuD2L7bw1WefnGHRkYMtU51sPFzTXRJj89LmLcFm6YeLA

Skontaktuj się z autorem