zamknij

Prawików #jestnaswiecej

0

W Prawikowie #jestnaswiecej: happening przeciwko hejtowi w sieci !!! 

Już 7 grudnia w Pracowni Orange mieszkańcy Prawikowa  mogli wziąć udział w wyjątkowym happeningu, który odbył się pod hasłem #jestnaswiecej. Zorganizowała go Pracownia Orange, która została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą inicjatywę promującą walkę z hejtem w sieci. Hejterzy w Internecie są bardzo głośni, ale wcale nie jest ich najwięcej.

Do wyzwania rzuconego przez Fundację Orange przystąpiły Pracownie z całej Polski. Ich zadaniem było opracowanie pomysłu na lokalną akcję lub happening zwracający uwagę na walkę z hejtem i z wykorzystaniem symbolu akcji – wielkiej pomarańczowej sznurówki. W efekcie wyróżniono 13 placówek, które przy wsparciu Fundacji Orange zorganizują w swoich miejscowościach zaplanowane wydarzenia.

 

W Prawikowie:

-odbyła się pogadanka na temat  hejtu -mieszkańcy dyskutowali na temat hejtu;

-przedstawiono prezentację wcześniej przygotowaną oraz filmy związane z hejtem;

-przeprowadzono  burzę mózgu wśród uczestników;

-każdy uczestnik dostał pomarańczową sznurówkę;

-przeprowadzono grę na temat bezpiecznego Internetu;

-uczestnicy wykonywali pamiątkowe zdjęcia w instaramce ;

-uczestnicy korzystali z materiałów, które pracownia w Prawikowie dostała od Fundacji Orange (wielka pomarańczowa sznurówka-długość 6m, tabliczki o akcji, chmurki/dymki z hasłami, tła z informacją o akcji, plakaty i inne);

-dodatkowo na koniec happeningu każdy uzupełniał ankietę na temat hejtu.

Podczas happeningu w Pracowni Orange był poczęstunek.

Uczestnikami była  społeczność Prawikowa oraz sąsiednich miejscowości.

O wydarzeniu była informacja  w kurierze gmin.

W naszej miejscowości było to pierwsze i nie ostatnie takie wydarzenia,wszystkim  bardzo się podobało.  Uczestnicy wydarzenia wynieśli sporo nowej wiedzy i  informacji,co bardzo cieszy organizatorów tego happeningu. 

 

Wyniki naszej ankiety: 

W ankiecie brało udział 15 osób (zaznaczamy,że nie są to wszyscy uczestnicy naszego wydarzenia-tylko chętni).

Przedział wiekowy ankietowanych to od 13 do 43 lat.

Ponad 90% ankietowanych dostrzega problem hejterstwa w sieci i taka sama liczba osób uważa, że ten problem można zmniejszyć. W 4 pytaniu ankiety odpowiedzi były różne, najwięcej jednak odpowiedzi  jakie wybrali ankietowani to :Próba zwrócenia na siebie uwagi. Osoby, które brały udział w ankiecie uważają, że często spotykają się z mową nienawiści w Internecie. Hejt dla ankietowanych jest czymś złym, nie miłym dla innych i należy z nim walczyć. W pytaniu 7 najwięcej bo aż ponad 85% odpowiedzi to odpowiedzi, że problem hejtu na facebooku jest największy. W kolejnych pytaniach odpowiedzi byłby różne, jedni sądzą, że zachowanie hejterów jest przyczyną zazdrości inni że nienawiści, wrogiego nastawienia do innych.

100% ankietowanych odpowiedziało, że nasz happening podobał się, że dowiedzieli się czegoś nowego i oczywiście wykorzystają te informacje w przyszłości.

Skontaktuj się z autorem