zamknij

Zalasowa

“Działalność naszej Pracowni przyczyni się do wzmocnienia integracji społecznej naszej miejscowości”

co robimy?

Do udziału w wyżej wymienionym programie skłoniła nas potrzeba stworzenia miejsca w naszej miejscowości, gdzie ludzie aktywni i z pasją mogą się dzielić swoimi doświadczeniami. Chcemy , żeby pracownia ornage była miejscem świetnej wymiany pokoleniowej ,o którą to ówczesnym świecie jest coraz trudniej. Naszym celem jest stworzenie centrum życia kulturowego i edukacyjnego w naszej miejscowości, rozwijanie talentu i pasji u młodych, a także zaoferowanie ludziom dorosłym i seniorom różnego rodzaju warsztatów i form spędzania wolnego czasu. Osoby udzielające się w pracowni orange to dyrektor, nauczyciele, dzieci , młodzież Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalasowej ,a także mieszkańcy naszej miejscowości. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego spędzanai czasu.